Puolueelta keskustelualoite: Tulisiko sinusta Suomen liittyä Naton jäseneksi?

Puolueelta keskustelualoite: Tulisiko sinusta Suomen liittyä Naton jäseneksi?

Tämän viikkoinen Naton pääsihteerin ja Nato -maiden suurlähettiläistä koostuvan Pohjois-Atlantin neuvoston vierailu Suomeen on taas kirvoittanut Nato-jäsenyys keskustelua Suomessa. Myöhemmin tällä viikolla presidentti Niinistö matkustaa myös Venäjälle tapaamaan presidentti Putinia, joten aihe varmasti pysyy tapetilla.

Tapaamisten taustalla on erityisesti Naton ja Euroopan unionin suhteiden heikentyminen Venäjän kanssa. Krimin liittäminen Venäjään ja sotatoimet Ukrainassa ovat kasvattaneet jännitteitä länsimaiden ja Venäjän välillä. Venäjän sisäinen demokratiakehitys sekä Euroopan energiakriisi ovat yhä lisänneet jännitteitä viime aikoina. Lännen ja Venäjän suhteiden arvioidaan olevan heikoimmassa tilassa sitten kylmän sodan.

Pohjois-Atlantin puolustusliitto Nato on vuonna 1949 perustettu 30 eurooppalaisesta ja pohjoisamerikkalaisesta jäsenmaasta koostuva sotilaallinen ja poliittinen liitto. Nato on sitoutunut suojelemaan jäsenmaitaan poliittisin ja sotilaallisin keinoin. Jäsenmaat lähettävät vapaaehtoisesti joukkojaan Naton neuvoston hyväksymiin operaatioihin. Toiminnot rahoitetaan yhteisestä budjetista, joihin jäsenmaiden hallitukset myöntävät varoja sovitun mukaisesti.

Suomi on tällä hetkellä Naton rauhankumppanuusmaa-jäsen. Vuonna 2014 Suomi allekirjoitti Naton kanssa isäntämaatukea koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan. Vaikka Suomi onkin läheinen kumppani Naton kanssa, niin on huomioitava, että puolustusliiton 5. artikla ei koske Suomea.

Naton merkittävimpänä hyötynä sen jäsenvaltioille pidetään juuri 5. artiklaa. Se määrittää jäsenvaltioiden velvoitteen puolustaa muita jäsenvaltioita. Artiklan mukaan aseellinen hyökkäys Naton jäsenvaltiota vastaan katsotaan hyökkäykseksi kaikkia liiton jäsenvaltioita vastaan. 5. artiklan voidaan katsoa olleen tehokas, koska tähän päivään mennessä ei yhteenkään Nato -maahan ole toinen maa hyökännyt.

Suomessa Nato -jäsenyyttä kannattaa viimeisen mittauksen perusteella 26% kansalaisista. Vaikka kannatus on yhä alhaista, on kuitenkin huomioitavaa, että se on viimeisen vuoden aikana noussut 4%. Jäsenyyttä vastustaa 40%, mutta luku on laskenut 5% vuoden takaisesta. Samalla kansalaisten kielteinen suhtautuminen Venäjään on lisääntynyt kansan parissa.

Kun Suomen Nato-jäsenyyttä puntaroidaan on sitä syytä miettiä niin yhteisen arvopohjan kuin sotilaallisen liittoutumisen tuoman lisäarvon näkökulmasta. On selvää, että Suomi on osa länttä ja jakaa täten myös monia perusarvoja Naton länsimaista koostuvien jäsenmaiden kanssa. Yhtenä arvona Suomessa on myös pidetty sotilaallista puolueettomuutta. Aiheuttaako puolueettomuus ja neutraalisuus turvallisuusuhkia vai kestävää rauhaa?

Euroopan unionin 27 jäsenmaasta 21 kuuluu Natoon. Aika-ajoin käydään keskustelua Euroopan unionin yhteisestä turvallisuusyhteistyöstä. Euroopan unioni ei kuitenkaan ole puolustusliitto eikä sen jäsenillä Suomea ja Ranskaa lukuun ottamatta ole juuri ollut halua kehittää yhteistyötä sillä saralla. Tuttuna sanapartena käytetään, että Euroopan puolustus perustuu Natoon. Ei nähdä tarvetta, että Euroopan unionista kehitettäisiin päällekkäistä puolustusliittoa Naton kanssa. Euroopan unionin perussopimus ei anna jäsenmaille 5. artiklan tapaisia “turvatakuita”.

Suomella on Euroopan maista pisin yhteinen raja Venäjän kanssa. Sotien jälkeen olemme pystyneet toimimaan hyvin puolueettomana siltana idän ja lännen välillä. Moni ihan perustellusti miettii, että miksi Suomen tulisi muuttaa tätä asetelmaa. Eihän se ole huono, että tulemme toimeen niin lännen kuin idän kanssa. Mikäli Suomi liittyisi Natoon Venäjä voisi pyrkiä vaikuttamaan muuttuneisiin olosuhteisiin mm. hybridi strategian voimin.

Kommentoi ja osallistu keskusteluun Nato -jäsenyydestä!

2 tykkäystä

Kyllä, ehdottomasti

2 tykkäystä

Ei Natoon.

2 tykkäystä

Kyllä

3 tykkäystä

En kannata Natoon liittymistä. Minusta Suomen etu on olla mahdollisimman puolueeton.

3 tykkäystä

Ei, Nato on liian suuri yhteisö jossa konfliktit maapallon toisella puolella voi vetää Suomen mukaan sotaan. Suomen kannattaa ylläpitää yhteistyötä pohjoismaitten ja Naton kanssa sekä ylläpitää omia puolustusvoimia. Suomen pitää varmistaa että hyökkäys Suomeen ei ole vaivan arvoista.

4 tykkäystä

Puolueettomuuskeskustelussa Suomi on jämähtänyt jonnekin 30 vuoden takaiseen maailmaan. Emme ole nytkään puolueettomia, vaan yksiselitteisesti mukana läntisessä arvoyhteisössä. Ei ole mitään ulkopoliittista lisäarvoa olla NATO:n ulkopuolella, ja samalla kuitenkin mukana EU:ssa. Tosin NATO:on liittymisessä on vaarana että Venäjä nokittaisi jotenkin vaikkapa valloittamalla Ahvenanmaan tai muilla kostotoimilla. Jos puolustusliittoon ryhdytään, se olisi parasta tehdä yhtä aikaa Ruotsin kanssa.

Eri asia on rahallinen ja puolustuksellinen hyöty. NATO:sta olisi kieltämättä turvaa Neuvostoli… anteeksi Venäjän uhittelua vastaan. Mutta lisäksi katson, että NATO voisi turvatakuullaan osittain korvata omaa, yleiseen asevelvollisuuteen perustuvaa puolustusdoktriiniamme. Voisimme siis siirtyä askeleen kohti ammattilaisarmeijaa jos olisimme NATO:n sateenvarjon alla, ja vapauttaa resursseja nuorten miesten metsässä juoksuttamisesta tuottavaan työhön.

NATOsta tulisi kuitenkin myös kustannuksia, kun Yhdysvallat ja muut maat kirittäisivät pitämään yllä puolustusbudjetteja ja ostamaan NATO-yhteensopivia asejärjestelmiä. Ja aina on riski että joku maa vetoaa artikla 5:een ja vetää Suomen mukaan kansainväliseen konfliktiin.

2 tykkäystä

Kyllä ratkaisu liittymisestä tulee tehdä sen sijaan, että roikutaan kumppanuudessa/jäsenyydessä ilman tosiasiallista jäsenyyttä turvatakuineen.

2 tykkäystä

Kyllä Suomen turvaksi

2 tykkäystä

On vaarallista olla patriotismiin taipuvan epädemokraattisen maan naapurina. Sen johto on osoittanut laajentumishalua ja vallannut Krimin. Tämä on yksi merkki vallanhalusta, kansan kosiskelusta ja johdon arvaamattomuudesta. Koska Suomella on Euroopan pisin raja Venäjän kanssa, kannatan liittymistä Natoon mahdollisimman pian. Mielestäni Viro on esimerkki siitä, kuinka Naton jäsenyys lisää kansalaisten turvallisuudentunnetta.

2 tykkäystä

Suomen pitäisi liittyä Natoon

2 tykkäystä

Ei koska jos sotilaallista apua tarvitaan niin kestää kuukausi. On hidas orkanisaatio ja kallis.
Kehitetään mieluummin EU yhteistyötä.
Toive ajattelua että Nato pelastaa

1 tykkäys

Mielestäni nato-jäsenyys voisi olla hyödyksi, Tulevaisuuden konfliktit keskittyvät enenemivissä määrin gyber hyökkäyksiin, ja tällöin nato-jäsenenä parempi mahdolisuus torjua ja ennalta ehkäistä
Pysymällä ns. puolueettomana ollaa juoksupoikia, sille kuka milloinkin tarvii

3 tykkäystä

Kyllä, Huolimatta siitä, että Suomi jää kuin puun ja kuoren väliin huomioiden naapurimaamme ja sen uskottavuuden

2 tykkäystä

Kannatan NATO-jäsenyyttä.
Suomi on selkeästi länsimaa, ja NATO on läntinen puolustusliitto. Se on myös de facto EUn puolustusliitto, sillä ylivoimainen valtaosa EU-kansalaisista on myös NATO-kansalaisia. Jäsenenä pääsemme vaikuttamaan Euroopan turvallisuuskehitykseen nykyistä paremmin ja mm. kiinni sellaiseen tiedustelutietoon johon meillä nyt ei ole pääsyä.
Liittymisessä voi vedota myös Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin, joka on fiksusti sanonut, että puolustukpoliittisten ratkaisujen perustana pitää olla kyky, ei halu. Meillä tämä tarkoittaa että vaikka Venäjällä ei (tällä hetkellä) olekaan halua hyökätä Suomeen, sillä on kyky hyökätä ja vallata maamme. Turvallisuuspoliitisten ratkaisujen pitääkin tähdätä siihen ettei kellään ole kykyä uhata maatamme. Pienelle maalla ainoa mahdollisuus tähän on liittoutua isompien kanssa.
Lopuksi pitää muistaa ettei NATOn perustehtävä edes ole puolustaa jäsenmaita hyökkäyksen sattuessa. NATOn perustehtävä on estää tällaiset hyökkäykset, ja siinä se on onnistunut hyvin. Ainoa natomaa johon koko sotilasliiton historian aikana on hyökätty niin, että artikla 5 olisi tullut ajankohtaiseksi on USA, ja siinäkään hyökkääjä ei ollut valtiollinen taho, vaan kansainvälinen terroristiorganisaatio.

3 tykkäystä

Kyllä pitäisi liittyä.

2 tykkäystä

Kyllä ilman muuta.

2 tykkäystä

Kyllä pitäisi👍

2 tykkäystä

Ehdottomasti kyllä.

2 tykkäystä

Kyllä kuuluisi liittyä Natoon, meidän kaikkien sekä meidän lastemme turvallisen elämän takaamiseksi.

2 tykkäystä