Valtuustoaloite ikääntyvän väestön neuvolatoiminnan aloittamiseksi

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Liike Nyt aluevaltuustoryhmä tukee valtuustoaloitetta ikääntyvän väestön neuvolatoiminnan aloittamiseksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueella. Aloitteessa on huomioitu laki (980/2012) ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Nämä palvelut voidaan järjestää ja tarjota neuvolatoimintana.

Laki (980/2012) ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista tarkoituksena on:

  1. tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

  2. parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa ja hyvinvointialueella

Lain mukaan hyvinvointialueen on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. Lisäksi hyvinvointialueen on tarjottava hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti niille ikääntyneeseen väestöön kuuluville, joiden elinoloihin tai elämäntilanteeseen arvioidaan tutkimustiedon tai yleisen elämänkokemuksen perusteella liittyvän palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä.

Liike Nytin aluevaltuustoryhmä tukee valtuustoaloitetta ikääntyvien ihmisten neuvolatoiminnan aloittamisen mahdollisuuksista ja kustannusvaikutuksista. Neuvolatoiminnalla voisi olla merkittävä tuki myös omaishoitajille.

Keskustele ja kommentoi Liike Nyt nettiparlamentissa

Liike Nyt Päijät-Hämeen aluevaltuustoryhmä 5.3.2023

1 tykkäys