Äänestys: Tarvitaanko Suomeen perustuslakituomioistuin?

Tarvitaanko Suomeen perustuslakituomioistuin?

Perustuslakivaliokunta on tänään saanut valmiiksi mietintönsä ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta. Ministeri Haaviston asian käsittelyn yhteydessä vihreät ovat pyrkineet vaikuttamaan muihin valiokunnan hallituspuolueita edustaviin jäseniin. Valiokunnassa istuvat poliitikot politisoivat oikeusvaltion ytimen keskeistä osaa. Toisin kuin monessa muussa Euroopan maassa, Suomessa poliitikot arvioivat perustuslainmukaisuutta.

Tulisiko mielestäsi Suomeen perustaa oikeusoppineista koostuva riippumaton ja poliittisesti sitoutumaton perustuslakituomioistuin? Äänestä ja kommentoi.

  • Kyllä
  • Ei

0 äänestäjää

1 tykkäys

Ehdottomasti

4 tykkäystä

Siis ehdottomasti tämän farssin nähtyäni tulen kyl siihen tulokseen, että tarvitaan riippumaton perustuslakituomioistuin, koska nykyinen valiokunta on altis politikoinnille.

4 tykkäystä

Puolueiden lobbaus ei saa olla mahdollista. Lakeja ja sääntöjä ei voi pehmennellä, jonkun puolueen näkemyksen mukaan. Täytyy olla oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti toimiva irrallinen perustuslakituomioistuin.

Tästä Suomea on arvosteltukin.

5 tykkäystä

Yhdyn tähän

2 tykkäystä

Ehdottomasti tarvitaan.

3 tykkäystä

Kyllä ja juuri näillä perusteluilla.

3 tykkäystä

Ehdottomasti muutettava, poliisitutkinta, syyttäjän harkinta ja tuomioistuin. Vähemmän byrokratiaa ja sama laki kaikille - kiitos!

7 tykkäystä

Ehdottomasti tarvitaan. Ei voi olla niin, että poliitikoilla on mahdollisuus käyttää asemaansa väärin ilman, että sillä olisi seurauksia, muutoin uskottavuus koko järjestelmää kohtaan murenee.

6 tykkäystä

Äänestin kyllä mutta haluaisin lisätä tähän että kannatan sitä vain ministereiden tai kansanedustajien toimien perustuslaillisuutta tutkittaessa. Lakien perustuslainarviointiin nykyinen systeemi on täysin toimiva (ja ollut koko Suomen itsenäisyyden ajan) ja ulkoinen tuomioistuin estäisi parlamentarismin toteutumista voidessaan halutessaan estää eduskunnan kaavailemat uudistukset.

2 tykkäystä

Pitäisi ehdottomasti. Koko perustulakivaliokunta ja sen päätökset ovat puolueista koottuja henkilöitä joten se on puolueellinen, tuon pitäisi olla puolueeton taho, joka päättää näistä

7 tykkäystä

Kyllä tarvitaan. Puolueriippumattomia oikeus oppineita ihmisiä, jotka osaavat Suomen perustuslain.

4 tykkäystä

Kyllä tarvitaan. Pitää ehdottomasti olla puolueeton taho. Uskottavuus ja luottamus meni ainakin nykyiseltä mallilta, tässä Haaviston tapauksessa.

2 tykkäystä

Kyllä, kunhan sen nimeämiseen ei päästä vaikuttamaan rakenteellisella korruptiolla. Se tosin on kovin paljon helpommin sanottu, kuin toteutettu. Muussa tapauksessa byrokratian määrä vain lisääntyy.

3 tykkäystä

Kannatetaan!

Mielestäni kyllä. PeV tekee arvokasta ennakkotyötä valmistelussa, mutta kuka arvioi sitten toimintaa jälkikäteen? Tarvitaan PeT kaveriksi tasapainottamaan.

Kyllä

Ilman muuta tarvitaan, tutkinnan vaiheet ovat jo muutenkin tarkasteltava uudelleen. Monissa kunnissa on myös samanlaisia ongelmia mm. Tarkastuslautakunnissa ei ole osaamista.

1 tykkäys

Riittää kun on pätevä ja riippumaton Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja.

Ehdottomasti. Ei tämä ole ollut ensimmäinen kerta jossa toimintaa olisi hyvä ollut tarkastaa uudemman kerran.

2 tykkäystä