AY-liikkeet

Liike Nyt kanta ay liikkeisiin? Pakollinen paha vai? Nykyään puhutaan paljon ay liikkeistä ja heidän verovapaista tuloista. Mutta mikä on mielipide liikkeitä kohtaan? Puhutaan myös lakko asioista, mitä näillä tarkoitetaan?

2 tykkäystä

Ay-liikkeillä ei voi olla verovapaita tuloja. Ne eivät mielestäni ole yleishyödyllisiä yhteisöjä.

12 tykkäystä

Usein huomaa keskustelua ay-liikkeiden ”verovapaudesta”. Todellisuudessa asiahan ei näin ole, ay-liikkeet maksavat veroa siinä missä muutkin. Ay-liikkeillä on ainoastaan täysi verovapaus sijoitustoiminnan tuotoista ja tämä sotii monen oikeudenmukaisuutta vastaan itseni mukaan lukien.

Sijoitustoiminnan tuottojen verovapaus on aiheuttanut sen, että monet ay-liikkeet tekevät nykyisin raudanlujaa sijoitustoimintaa, jolla ei ole enää mitään tekemistä yleishyödyllisyyden kanssa. Ay-liikkeet ovat perustelleet asiaa esimerkiksi jäsenmäärien laskusta aiheutuvien tuottojen menetyksestä. Jäsenmäärän lasku ei kuitenkaan voi olla edellytys sijoitustuottojen verovapaudelle. Jos pääministeri edellyttää yrityksiltä yhteiskuntavastuuta, edellytetään sitä luonnollisesti myös ay-liikkeiltä.

En täysin kiistä, etteikö ay-liikkeistä olisi hyötyä, mutta liitoilla olisi kyllä peiliinkatsomisen paikka jos alle 35 vuotiaista noin 30% kuuluu liittoihin. Niin kauan kuin nuorten työttömyys on nykyisellä tasolla tai pätkätyöt hallitsevat elämää, ay-liikkeiden on turha haaveilla jäsenmäärien kasvusta.

14 tykkäystä

Itse olen päätyöltäni palkkatyöläinen ja sen takia AY-liikkeen jäsen. Pidän ensiarvoisen tärkeänä tätä mahdollisuutta, ikäänkuin henkilökohtaisesti hankittu työttömyysturva ja työasioiden edunvalvonta.

Kyllä AY-liikkeetkin ovat tehneet hyvää työtä Suomessa työolojen eteen, peukut siitä.

En kanssa ymmärrä enkä hyväksy AY-liikkeiden saamia verovapaita tuottoja, vääristävät kilpailua esim. vuokra-asuntomarkkinoilla.

Kyllä AY-liikkeetkin saisivat kaikista tuloistaan maksaa veronsa.

10 tykkäystä

Olisi kiva päästä kuulemaan vähän Harkimon kantaa tuohon paikalliseen sopimiseen ja mielipidettä tähän ay asiaan. Hän kovasti tuota paikallista sopimista ajaa ja kehuu. Tarkoittaako tämä kaikkia aloja? Itsellä teollisuus puolelta hirveämmin kokemusta, siellä hän se varmaan voi asioita edistää. Mutta ihan kaikkialla se ei kuitenkaan toimisi.

1 tykkäys

Paikallinen sopiminen on vain aika useasti työntekijöiden tilannetta huonontava. Esim. Paikalliset sopimukset ylityöstä yms.

Itse kannatan ay-liikkeitä työntekijöiden etujen ajajana, mutta toki verotus tulisi kohtuullistaa myös ay-liikkeiden kohdalla.

3 tykkäystä

Itsekkin puolustan ay-liikkeitä juuri sen takia että se ajaa duunareiden puolia, mutta en silti täysin hylkää täältä paikallista sopimista jaan. Mutta esim. Ite hoitoalalla, missä sanellaan ehdot ja työolot. Ja tämä puolue pitäisi olla “kaikkien” puolue, mutta onko se sitä? Saapa nähä.

2 tykkäystä

Ay-liike on yhteiskuntaa tasapainottava voima. Omasta mielestäni verovapaus tulisi poistaa ja samalla muuttaa yritysverotusta siten, että yhteisöveropoistettaisiin, mutta henkilöverotuksessa verottaisiin kaikkia tuloja kumulatiivisesti tulomuodosta riippumatta. Samalla lähdevero Suomesta ulos maksettaviin osinkoihin ja korkoihin.

AY:n yleiseen toimintaan löytyy peruste siitä, että nyky-yritykset konsoliodaation lisääntyessä toimivat vain omistajien tulojen maksimoimiseksi. Ns. yhteiskuntavastuuta ei, suurista puheista huolimatta, yrityksillä ei ole. Ainakaan vapaaehtoista. Silloin tarvitaan vastavoima, joka voi olla ainoastaan yrityksen arvoa tuottava osuus eli työntekijät.

On sinisilmäistä, että yksikään työnantaja vapaaehtoisesti maksaisi yhtään enempää kuin minimin, millä työntekijöitä saadaan tuottamaan tulosta. Tästähän on hyviä esimerkkejä mm. marjojen poiminnassa sekä muussa maataloudessa. Sitä varten tarvitaan AY-liikettä. Suomen sisämarkkinat eivät kestä nettotulojen laskua.

2 tykkäystä

METSÄTEOLLISUUS ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo, että työnantajien pyrkimys paikallisessa sopimisessa on muun muassa lisätä työnantajan oikeutta päättää työn järjestämisestä eli lisätä niin sanottua direktio-oikeutta.

AY-liikkeellä on mielestäni liikaa valtaa ja oikeuksia. Esimerkiksi juuri tuo verovapaus ja poliittiset lakot. Lisäksi yleissitovat työehtosopimukset ovat nykymaailmassa huono systeemi, ne sitovat liian suurta kirjoa erilaisia yrityksiä. Joillekin niiden edellyttämät ehdot ja työntekijäkulut voivat olla ns. helppo nakki ja toiselle pahasti kuristava, YT:hin ja konkursseihin johtava elementti.

Tämä ei pidä paikkaansa. Useat eri työnantajat maksavat TES:iä parempia palkkoja ja muita etuja työntekijöilleen. Teollisuudessa tuotanto- ja turvallisuuspalkkiot (joihin TES ei millään tavalla velvoita) ovat hyvin yleisiä, ja monella muulla alalla niitä maksetaan myös. Tai no, sikäli varmaan täsmää tuohon väitteeseesi että kyseiset työnantajat ovat katsoneet että työntekijöitä ei saada tuottamaan tarpeeksi tulosta ellei makseta ylimääräistä TES:n edellyttämien palkkojen päälle? Tässä toinen esimerkki tältä päivältä kaupan alalta (no okei, _osuus_kaupan, mutta silti):

Työnantajat haluavat palvelukseensa hyvinvoivia ja tuottavia työntekijöitä, ja sellaiset henkilöt voivat siirtyä toisen työnantajan palvelukseen jos nykyinen tarjoaa kehnoja palkkoja ja etuja. On aina työnantajan etu että sillä on maine hyvänä työnantajana. Itse pidän sinisilmäisenä sellaista väitettä että paikalliseen sopimiseen siirtyminen johtaisi laajaan alipalkkaukseen ja työntekijöiden oikeuksien polkemiseen.

Pidän hyvänä ehdotusta siitä että jatkossa ns. luottamusvaltuutetut saisivat neuvotella työehdoista omilla työpaikoillaan työnantajien kanssa, ei liittoja tähän tarvita. Näiden valtuutettujen koulutuksen työehtoneuvotteluihin voisi maksaa työnantaja, kuten käsittääkseni Saksassakin. Tai jos liitoista halutaan pitää kiinni, niin sen sijaan että niiden jäsenmaksuilla katetaan ansiosidonnaisista se paljon puhuttu 5%, voitaisiin niillä rahoilla kouluttaa näitä valtuutettuja ja antaa Kelan maksaa ansiosidonnaiset kokonaisuudessaan. Työpaikoilla tunnetaan joka tapauksessa yrityksen tilanne ja maksukyky parhaiten. Sitä paitsi AY-keskusjärjestöjen kanta kaikenlaisiin uudistuksiin ja joustoihin tiedetään jo, se on “EI EI EI” ja tuon asenteen pidemmän aikavälin seuraukset on nähtävissä ja ennustettavissa globaaleilla markkinoilla.

Liittyen tuohon metsäteollisuuden irtautumiseen, minä näen että tämä on ihan ymmärrettävä ratkaisu, ja toivottavasti johtaa tulevaisuudessa vähempiin irtisanomisiin ja YT:hin kuin mihin on totuttu. Paikallista sopimista on yritetty edistää ties kuinka pitkään, ei se ikinä tällä tavalla edisty että hallitus vuoron perään työntää päänsä pensaaseen ja sanoo työmarkkinajärjestöille että “neuvotelkaapa te”. Koko nykyisenkin hallituksen ajan samaa naurettavaa leikkiä taas saatu katsoa.

Yleissitovat keskusjärjestöjen neuvottelemat TES:sit eivät ole tarpeen. Eduskunta voi säätää riittävistä minimityöehdoista laeilla, loput voidaan hoitaa työpaikalla. Liitot ovat nykyisellään pelkkiä kehityksen hätäjarruja jotka pakonomaisesti tarrautuvat saavutettuihin etuihin eivätkä suostu näkemään metsää puilta.

Ja kyllä, olen jäsen. Mutta v_tuttaa suuresti lähteä “pakkolakkoihin” mukaan kun tiedossa on että työnantajalla ei hyvin mene ja saunakerhon herrat silti käskyttävät tuotannon seis jonkun kikyn tai vastaavan arvovaltakiistan takia, kuten viime syksynä. Lyhytnäköistä omaan jalkaan ampumista, tulevaisuuden työpaikkojen vähentämistä, sitä on mielestäni liittojen toiminta hyvin pitkälti. Keskittyisivät vaikka jäsenten koulutukseen ja mukavaan yhteistoimintaan verovapailla miljardeillaan.

2 tykkäystä

Piti vielä tuohon yllä olevaan liitto-moukarointiin lisätä sellainen mietelmä että kun kerran ammattiliitot

  1. Ovat Suomen suurimpien vuokranantajien suurimpia omistajia
  2. Sanovat olevansa työntekijöiden tai “pienen ihmisen” puolella
  3. Ja kun korkeat vuokrat ovat yksi suurimmista työssäkäynnin kannustimen esteitä ja palkansaajien menoeriä

Niin miksi liitot eivät silloin käytä omistajanvaltaansa kiinteistöyhtiöissä ja pyri alentamaan vuokratasoja jotta työntekijän käteen jäisi palkasta enemmän?

Vastaus: koska ne eivät oikeasti ole työntekijän puolella vaan ainoastaan itsensä ja oman valtansa säilyttämisen puolella.

4 tykkäystä

Tuo on aika ala kohtaista. Mä en nää ikinä sitä päivää että esim. Hoitoalalla palkat nousisi paikallisella sopimisella ylemmäksi. Ala mikä on aika sanelua ollut jo vuosikymmeniä. Ja palkka on minimi mikä maksetaan.

Ja tuohon ettei palkat laskisi on vain olettamus, sen näkisi vasta kun sitä koitettaisiin ja pirusti sieltä on hankalampi entiseen palata.

1 tykkäys

Miksi en minäkin voisi julistaa itseni yleishyödylliseksi ja jättää osinkojen verot maksametta?

Noh, olet tietysti oikeassa, alakohtaista se on, kuten myös työpaikkakohtaista.

Tämä on nyt vain minun mielipiteeni ja saattaa kuulostaa töykeältä, mutta Suomen järjestelmässä hoitoalalla palkat eivät voi olla kovin korkeat tai paljoa nousta koska siellä ei yksinkertaisesti kerätä niin paljon tuloja että olisi varaa maksaa työvoimalle enemmän, vaikka varmasti aihetta palkkojen nostoonkin olisi. Lisäksi kunnat ovat pahasti velkaantuneet ja ahdingossa, samoin valtio, ja verokertymät ovat väestörakenteesta johtuen laskusuunnassa, joten talousahdinko ei ole helpottamassa. Joten mistä rahat? Puun ja kuoren välissä ollaan, tämä lienee tilanne kaikkialla julkisella sektorilla?

Ainakin yksi ratkaisu tähän toki olisi, mutta on hankala nähdä siihen löytyvän poliittista tai kansankaan tahtoa. Terveydenhuollon maksuja voidaan korottaa reippaasti. Kun asiakkaat maksavat enemmän terveys/hoivapalveluista, voidaan alan työntekijöille maksaa parempia palkkoja. Kuten yksityisistä alan yrityksistä nähdään, näin saataisiin ala tuottamaan ja TES-palkkatasot voitaisiin ruuvata paremmiksi.

En tiedä miten yksityisellä puolella hoitotyötä tekevien palkat vertautuvat kunnalliseen, mutta on helppo vetää sellainen johtopäätös että tällä hetkellä yksityisillä tuskin on pelkoa menettää hyviä hoivatyöntekijöitään julkiselle koska julkisella ei ole varaa tarjota parempia etuja, näin ollen yksityisillä firmoilla ei myöskään ole mitään tarvetta maksaa enemmän kuin minimi.

2 tykkäystä

En siis tarkoittanut että niitä hoitoalalla mahdottomasti pitäisi nostaa, sen verran tietysti että saadaan hoitajat pysymään alalla. Tiedän että tuossa kyse kulusta, joka nyt toki on vain kuluerää. Hoitajia todellakin Karkaa kunnalliselle yksityiseltä ja harva alunperinkään päätyy yksityiselle. Ja kunnalliselta jonkin verran muille aloille. Siis tarkoitus oli nimenomaan ottaa tuohon paikalliseen sopimiseen kantaa. En tarkoita että se täysin tuomittua olisi. Mutta kun nyttenkin yritetään rikkoa pelisääntöjä ja vetää ali miehityksellä ja niistää vähän sieltä ja täältä. Niin vähän pelkään että hoitoala on nimenomaan se ala missä.saatettaisiin mennä huonompaan suuntaan paikallisella sopimisella. Eikä nämä suuret mahdit mitään huonoa tulosta toki tee. Ja se ero on n. Parisataa kuulausipalkassa ja sen mitä lisäksi lisissä häviää. Sairaanhoitajilla voi olla jopa kyse 500e tai suuremmistakin kun yksityisellä ei haluta teettää SHlla lisällisiä vuoroja. Esim yöt ja viikonloput. Lähihoitajilla se sitten on jotain n.200-400e väliltä. Toki nämä vaihtelee suuresti sen mukaan mitä vuoroja tekee.

En ole vielä tavannut työnantajaa, joka maksaisi yhtään markkinoita parempaa palkkaa. Totta on, että monilla aloilla maksetaa TESin minimiä parempaa palkaa, mutta se on aina ns markkinahintainen. Eli halvemmalla ei työvoima suostu työtään myymään. TES on siitä tärkeä, että sillä rajataan esim. palkallisen työharjoittelun alin hinta.
Yritysten (isojen) yhteiskuntavastuusta on hyvänä esimerkkinä eräs suuri pörssissäkin oleva vähittäiskauppa -monialayritys. Heti kun hallitus alensi yt-kynnystä alkoivat yt-neuvottelut, jotka johtivat usean kymmenen yli 55v irtisanomisiin ja käytännössä muiden kuin ylimmän johdon määräaikaisiin lomautuksiin. Samalla pitkin vuotta olemme saaneet kuulla kaikkien aikojen ennätystuloksesta. Kaiken lisäksi pääjohtaja perusteli osingon maksua sillä, että “sehän on sijoittajien omaa rahaa, jonka he nostavat yrityksestä”. Hieman harhaanjohtava esitys. Kysehän on yrityksen voittovaroista eikä osakkaiden omaisuudesta. Hieman sama asia, kun säätötileitä saatava korko. Ai niin niitähän ei maksetakaaa, vaan pankit maksattavat vakavaraisuutensa takaajille jopa antolainojensa korkotappiot.
Jos markkinataloutta halutaan, niin silloin täytyy toimia markkinatalouden periaatteiden mukaan. Yhteiskunnan tehtävänä ei ole taata pääomien tuottoja. Pääomatuottojen suuruutta ja verohelpotuksia perustellaan riskillä. Näin se pitäisi markkinataloudessa mennä. Suurimman riskin ottaa nyt palkansaaja ja yleisemmin vielä yli 55-vuotias.
Ps. en kuulu liittoon. En ole kuulunutkaan tällä vuosituhannella. Meille ylemmille toimihenkilöille ei sellaista ole juurikaan tarjolla.

Process pitäisi kääntää ympäri. Jos ei paikallisella sopimisella päästäisi sopuun tulee jokin yleinen sopimus voimaan. Se voidaan laskea keskiarvona alalta ja laskea ottaa 80%. Itsellä on ollut hyvät kokemukset paikallisesta sopimuksesta.

Irtisanoutunut vuosi sitten TEKilta… :slight_smile:
Ay ovat turhat ja jopa haitalliset… .